en_US
en
off
Mobile View
Desktop View
5260
صفحه اصلی
a, b, c, d
online, builder, online builder
 
 

(+93)788 197 197

info@law-politics.com

 

به سایت حقوقی و سیاسی و خدماتی افغان 

خوش آمدید

ویبسایت حقوقی و سیاسی و خدماتی افغان خدمات کاملا ویژه و رایگان برای تمام هموطنان عزیز اریه نموده و همیشه در همه موضوعات مختلف حقوقی سیاسی و خدمات مشوره دهی رایگان در خدمت شما قرار دارد

به سایت حقوقی و سیاسی افغان 

خوش آمدید

ما در بخش های مختلف حقوقی، سیاسی و خدمات مشورتی ارایه خدمت مینماییم

 
 

بیشتر بخوانید

 

خدمات حقوقی 

مشاوره رایگان

اختلافات خانوادگی

حقوق مدنی

اتهامات جنائی

خدمات ویژه

ورشکستگی

ویبسایت در حال بازسازی است

درخواست وکیل

بررسی قضیه

جستجو و نتیجه 

 شما میتوانید برای مشکلات حقوقی،  جنائی، جزائی، ملکیت و تصرف و غیره موضوعات درخواست وکیل نمیید  

برای بررسی قضیه های مدنی، اختلافات، جزائی در خدمت بوده فعالیت های ما جریان دارد 

مراجعین محترم میتوانید برای جستجو و نتیجه قضیه های مدنی و جزائی درخواست بدهند 

PreviousNext

Sample Picture 3

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خدمات حقوقی افغان همیشه و در همه جا در خدمت شما هموطنان عزیز است

فساد اداری

 

واسطه ها

 

 این نقض غرض که در وادی تفسیر اسناد بین المللی، راه را بر هر نوع نسبیتی باز میکند، مفروض نوشتار حاضر است. لذا فرضیه نگارنده این است که حقوق بشر به فرض نسبیت نمیتواند جهانشمول باشد. 

 این نقض غرض که در وادی تفسیر اسناد بین المللی، راه را بر هر نوع نسبیتی باز میکند، مفروض نوشتار حاضر است. لذا فرضیه نگارنده این است که حقوق بشر به فرض نسبیت نمیتواند جهانشمول باشد. 

 این نقض غرض که در وادی تفسیر اسناد بین المللی، راه را بر هر نوع نسبیتی باز میکند، مفروض نوشتار حاضر است. لذا فرضیه نگارنده این است که حقوق بشر به فرض نسبیت نمیتواند جهانشمول باشد. 

 این نقض غرض که در وادی تفسیر اسناد بین المللی، راه را بر هر نوع نسبیتی باز میکند، مفروض نوشتار حاضر است. لذا فرضیه نگارنده این است که حقوق بشر به فرض نسبیت نمیتواند جهانشمول باشد. 

 این نقض غرض که در وادی تفسیر اسناد بین المللی، راه را بر هر نوع نسبیتی باز میکند، مفروض نوشتار حاضر است. لذا فرضیه نگارنده این است که حقوق بشر به فرض نسبیت نمیتواند جهانشمول باشد. 

 این نقض غرض که در وادی تفسیر اسناد بین المللی، راه را بر هر نوع نسبیتی باز میکند، مفروض نوشتار حاضر است. لذا فرضیه نگارنده این است که حقوق بشر به فرض نسبیت نمیتواند جهانشمول باشد. 

 این نقض غرض که در وادی تفسیر اسناد بین المللی، راه را بر هر نوع نسبیتی باز میکند، مفروض نوشتار حاضر است. لذا فرضیه نگارنده این است که حقوق بشر به فرض نسبیت نمیتواند جهانشمول باشد. 

 این نقض غرض که در وادی تفسیر اسناد بین المللی، راه را بر هر نوع نسبیتی باز میکند، مفروض نوشتار حاضر است. لذا فرضیه نگارنده این است که حقوق بشر به فرض نسبیت نمیتواند جهانشمول باشد. 

مقالات حقوقی

 

 مقالات حقوقی، سیاسی، و سیمینار های صنفی را از اینجا بدست آورید

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 این نقض غرض که در وادی تفسیر اسناد بین المللی، راه را بر هر نوع نسبیتی باز میکند، مفروض نوشتار حاضر است. لذا فرضیه نگارنده این است که حقوق بشر به فرض نسبیت نمیتواند جهان شمول باشد. 

 این نقض غرض که در وادی تفسیر اسناد بین المللی، راه را بر هر نوع نسبیتی باز میکند، مفروض نوشتار حاضر است. لذا فرضیه نگارنده این است که حقوق بشر به فرض نسبیت نمیتواند جهان شمول باشد. 

 این نقض غرض که در وادی تفسیر اسناد بین المللی، راه را بر هر نوع نسبیتی باز میکند، مفروض نوشتار حاضر است. لذا فرضیه نگارنده این است که حقوق بشر به فرض نسبیت نمیتواند جهان شمول باشد. 

 این نقض غرض که در وادی تفسیر اسناد بین المللی، راه را بر هر نوع نسبیتی باز میکند، مفروض نوشتار حاضر است. لذا فرضیه نگارنده این است که حقوق بشر به فرض نسبیت نمیتواند جهان شمول باشد. 

 این نقض غرض که در وادی تفسیر اسناد بین المللی، راه را بر هر نوع نسبیتی باز میکند، مفروض نوشتار حاضر است. لذا فرضیه نگارنده این است که حقوق بشر به فرض نسبیت نمیتواند جهان شمول باشد. 

 این نقض غرض که در وادی تفسیر اسناد بین المللی، راه را بر هر نوع نسبیتی باز میکند، مفروض نوشتار حاضر است. لذا فرضیه نگارنده این است که حقوق بشر به فرض نسبیت نمیتواند جهان شمول باشد. 

 این نقض غرض که در وادی تفسیر اسناد بین المللی، راه را بر هر نوع نسبیتی باز میکند، مفروض نوشتار حاضر است. لذا فرضیه نگارنده این است که حقوق بشر به فرض نسبیت نمیتواند جهان شمول باشد. 

 این نقض غرض که در وادی تفسیر اسناد بین المللی، راه را بر هر نوع نسبیتی باز میکند، مفروض نوشتار حاضر است. لذا فرضیه نگارنده این است که حقوق بشر به فرض نسبیت نمیتواند جهان شمول باشد. 

 این نقض غرض که در وادی تفسیر اسناد بین المللی، راه را بر هر نوع نسبیتی باز میکند، مفروض نوشتار حاضر است. لذا فرضیه نگارنده این است که حقوق بشر به فرض نسبیت نمیتواند جهان شمول باشد. 

 

فعالیت های ما 

 

کوشش ما رسیدگی به مشکلات مردم و خدمت به هموطنان عزیز میباشد و خدمات حقوقی و سیاسی افغان در بخش های مختلف فعالیت مینماید

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وکلای ما

 

 ما در کوشش خدمت بهتر و رضایت همه هموطنان عزیز خود هستیم از این رو بهترین وکلای افغانستان با ما در این عرصه همکار اند و در همه جا و همه وقت در خدمت شما هموطنان عزیز میباشد 


 
 
 
 

​رضایت شما آرزوی ماست

روح الله قاری زاده

رئیس انجمن وکلای مدافع افغانستان

نجلا راحل

 وکیل مدافع 

داکتر سروری

 وکیل مدافع 

ریحانه پوپل

وکیل مدافع در کانادا

حقوق مدنی 

فعالیت های ما در بخش های حقوق مدنی و حل منازعات شخصی و دولتی در جریان است

ورشکستگی

مسایل مربوط به ورشکستگی و مالی شرکت های خصوصی و دولتی و نیمه دولتی

اختلافات خانوادگی

حادثات ترافیکی 

اختلافات خانوادگی از قبیل طلاق, نفقه, مهر, نسب و غیره

...

حادثات ترافیکی ناخواسته در حالت غفلت و در حالت نشه و یا هم مشکلات در اسناد موتر

مشکلات ساختمانی

هر نوع مشکلات در بخش های ساختمانی و جواز همچنان اجازه نامه ساختمانی از شهر داری 

پول شویی

پول شویی و قاچاق هر نوع واحد پولی داخلی و یا هم خارجی

دزدی الکترونیکی

دزدی الکترونیکی پولی و یا هم اسناد و مدارک اداری از طریق هک

قتل و ضرب و جرح

قتل های عمدی, شبه عمدی, و خطا پیشبرد اسناد و طی مراحل آن

 

فعالیت های ما در بخش های مختلف دیگر

کابل، Afghanistan
 

تماس با ما

 

 ما در کوشش خدمت بهتر و رضایت همه هموطنان عزیز خود هستیم از این رو بهترین وکلای افغانستان با ما در این عرصه همکار اند و در همه جا و همه وقت در خدمت شما هموطنان عزیز میباشد 


معلومات بیشتر تماس

آدرس دفتر مرکزی

 چهار راهی کارته پروان مقابل شفاخانه وهاج 

شماره تماس

(+93)788 197 197

 

اخذ وقت ملاقات

 

ما در شبکه های اجتماعی

مسیح الله " کریمی

"

مدیر عمومی ویبسایت

تماس با ما